PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI XANH
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Nguyễn Thị Hường25-36ThA+
2Lê Thị Hồng Điệp25-36ThB+
3Đặng Thị Thu Hiền3-4TA+
4Trần Thị Huế3-4TB+
5Vũ Thị Hạnh4-5TA+
6Trần Thị Hương5-6TA+