PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI XANH
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 33 Năm học : 2012 - 2013
Thứ hai : 8.4.2013
- Chào cờ triển khai công tác tuần
- Chiều nghỉ học đại trà
- 13h30 họp Hội đồng bộ môn cấp huyện: Bích Thủy, Giang, Binh, Thành, Quyền, Hải, Ngát, Vũ Thắng, Học, Nam, Thuần; giáo viên dự họp chuẩn bị nội dung (đã gửi vào mail cá nhân)
- Đồng chí Nguyễn Tuyết nộp hồ sơ tuyên dương khen thưởng về Ban tuyên giáo Huyện ủy.
Tuần : 33 Năm học : 2012 - 2013
Thứ ba : 9.4.2013
- Đ/c Phạm Thắng, Bích Thủy, Thành thanh tra tại THCS Cổ Bì
- Chiều học đại trà theo thời khóa biểu chiều thứ 2 (8/4/2013).
Tuần : 33 Năm học : 2012 - 2013
Thứ tư : 10.4.2013
- 7h30 đón Đoàn kiểm tra của Ban tổ chức Huyện ủy về công tác Đảng
- Đồng chí Binh triển khai kế hoạch kiểm tra tháng vào chiều thứ 7 (13/4/2013)
- Đ/c Phạm Thắng, Bích Thủy, Thành thanh tra tại THCS Cổ Bì
Tuần : 33 Năm học : 2012 - 2013
Thứ năm : 11.4.2013
- Sau tiết 3 buổi chiều Chi đoàn kết nạp đoàn viên
- 16h00 chuyên môn tổ chức thành lập đội tuyển khối 6, 7, 8; thành phần gồm BGH, giáo viên dạy 8 môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh.
- 14h00 đồng chí Thành dự họp về việc học nghề của học sinh lớp 9 (2013 - 2014), tại Trung tâm GDTX-HN-DN Bình Giang
Tuần : 33 Năm học : 2012 - 2013
Thứ sáu : 12.4.2013
- Chuyên môn kiểm tra đánh giá việc thực hiện 1 đổi mới của giáo viên
Tuần : 33 Năm học : 2012 - 2013
Thứ bẩy : 13.4.2013
- Buổi sáng nhóm Toán, Ngữ văn duyệt đề thi tháng
- Buổi chiều thi tháng theo lịch của chuyên môn